Теорія і практика зовнішньої торгівлі: методичні рекомендації до семінарських та практичних занять, самостійної роботи, виконання індивідуальних науково–дослідних завдань для студентів напряму підготовки 6.030203 – міжнародні економічні відносини.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Видання містить програму навчальної дисципліни, плани семінар- ських та практичних занять, методичні вказівки до самостійної роботи студентів, питання до підсумкового контролю, приблизну тематику нау- кових робіт, тощо.

Опис

Ключові слова

зовнішня торгівля, методичні рекомендації, науково–дослідні завдання, міжнародні економічні відносини

Бібліографічний опис

Григорова-Беренда Л.І. Теорія і практика зовнішньої торгівлі: методичні рекомендації до семінарських та практичних занять, самостійної роботи, виконання індивідуальних науково–дослідних завдань для студентів напряму підготовки 6.030203 – міжнародні економічні відноси- ни. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 56 с.