Покаянний лист як літературний жанр української літератури 1920-х – поч. 1930-х рр.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008-07-11

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету

Анотація

Автор статті розглядає умови появи в українській літературі 1920-х років жанру покаянного листа. Також у статті вирізняються типологічні риси покаянного листа як жанру.

Опис

The author of this article describes conditions of appearance of the genre penitential letter in Ukrainian literature of the 1920s. In the article, the author also distinguishes typological features of penitential letter as genre.

Ключові слова

жанр, лист, покаянний лист, типологічні риси

Бібліографічний опис

Кисіль, Віктор Васильович. Покаянний лист як літературний жанр української літератури 1920-х – поч. 1930-х рр. // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. – Ніжин: ТОВ „Видавництво „Аспект-Поліграф”, 2008. – Вип. ХVІІ: Лінгвістика і літературознавство. - 10 с.