Trametes ljubarskii Pilát – новий для території України рідкісний вид трутових грибів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія.

Анотація

Стаття присвячена виявленню на території України рідкісного у Євразії виду трутових грибів Trametes ljubarskii Pilát. Представлено детальний морфологічний опис українських зразків. Охарактеризовано субстрати і місця виявлення T. ljubarskii в Україні. Враховуючи рідкісність виду по всьому ареалу, в роботі представлені та обговорюються дані про екологічні особливості, хорологію та созологію T. ljubarskii на євразійському континенті. На підставі власних спостережень, а також літературних даних висловлюється припущення про те, що T. ljubarskii надає перевагу розвитку на деревині листяних порід у досить добре освітлених та / або зволожених місцезнаходженнях. Розглядаються ймовірні чинники рідкісності виду. Запропоновано заходи з охорони T. ljubarskii в Україні.

Опис

The paper deals with revealing of the rare Eurasian polypore Trametes ljubarskii Pilát in Ukraine. A detailed morphological description of Ukrainian specimens is provided. Substrata and habitats of T. ljubarskii in Ukraine are also characterized. Taking into account the rarity of the species throughout the area of its distribution, data on ecology, chorology and sozology of T. ljubarskii on Eurasian continent are presented and discussed. Relying on our own observations as well as literature data it is assumed that T. ljubarskii tends to occur on deciduous wood in rather well illuminated and / or humid habitats. Factors which are supposed to affect rarity of T. ljubarskii are considered. Propositions for this polypore species conservation in Ukraine are given.

Ключові слова

Trametes ljubarskii, Україна, трутові гриби, біорізноманіття, охорона грибів, созологія, fungi, conservation

Бібліографічний опис

Ординець О. В. Trametes ljubarskii Pilát — новий для території України рідкісний вид трутових грибів / О. В. Ординець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. — 2009. — № 4 (41). — С. 76—82.