Еколого-валеологічні знання як невід’ємний компонент еколого-валеологічної культури майбутнього вчителя

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглядається когнітивний компонент еколого-валеологічної культури майбутнього вчителя як сукупність еколого-валеологічних та психолого-педагогічних знань майбутнього вчителя, що включає загальнокультурні, загальнонаукові й спеціальні знання, а також знання з педагогіки, психології і методик викладання. Підкреслюється, що еколого-валеологічні знання сприяють формуванню еколого- валеологічної свідомості, мислення та переконань. В статье рассматривается когнитивный компонент эколого-валеологической культуры будущего учителя как совокупность эколого-валеологических и психолого-педагогических знаний будущего учителя, включающих общекультурные, общенаучные и специальные знания, а также знания по педагогике, психологии и методики преподавания. Подчеркивается, что эколого-валеологические знания способствуют формированию эколого-валеологического сознания, мышления и убеждений. The cognitive component of eco-valeological culture of future teachers as a set of eco-valeological and psychopedagogical skills of future teachers is examined in the article, which include the common cultural, scientific and special knowledge, and knowledge of pedagogy, psychology and teaching methodology. Emphasizes that ecological knowledge valeological promote the formation of eco-valeological consciousness, thinking and beliefs.

Опис

Ключові слова

еколого-валеологічна культура, еколого-валеологічні знання, майбутній учитель

Бібліографічний опис

Бойчук Ю.Д. Еколого-валеологічні знання як невід’ємний компонент еколого-валеологічної культури майбутнього вчителя / Ю.Д. Бойчук, О.О. Пальчик, В.Г. Пасинок // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 923. Сер.: Валеологія: сучасність і майбутнє. – Вип. 9. – С. 104 – 109