Художній світ Миколи Хвильового

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Х. : Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Анотація

Художній світ Хвильового – складне й багатогранне явище. Воно відзначається філософсько-естетичною скомплікованістю, гетерогенністю, синкретичністю, його внутрішній структурі притаманна інтеграція різновекторних стильових складників. Письменник працював у літературному оточенні, зазнавав впливів, був відкритим до нових мистецьких ідей та віянь. Тому дослідження властивостей його художнього світу потребує висвітлення як особливостей творчості Хвильового, так і її зв’язків із загальними тенденціями літературного розвитку першої третини ХХ століття.

Опис

Ключові слова

українська література, український модернізм, Хвильовий Микола, творчість Хвильового Миколи

Бібліографічний опис

Безхутрий, Ю.М. Художній світ Миколи Хвильового / Юрій Миколайович Безхутрий. – Х. : Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2005. – 332 с. - Бібліогр.: с.320-324 (75 назв).