Міфологеми та фольклоризми як складники образної системи постмодерної поезії Неди Неждани

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті досліджуються міфологеми та фольклоризми, які використовуються в поетичній мові Неди Неждани, з'ясовуються структурно-семантичні та функціонально-стилістичні особливості словообразів, створених на їх основі, а також шляхи авторського переосмислення традиційного значення.

Опис

In the article is characterized mifologemes and folklorizmes, which are used in poetic language of Neda Nezhdana, structure, semantic and functional-stylistic features of verbal appearances, created on their basis, and also way of author is determined.

Ключові слова

міфологема, фольклоризм, символ, архетип, семантика, контекст, експресивність

Бібліографічний опис

Калашник Ю.І. Міфологеми та фольклоризми як складники образної системи постмодерної поезії Неди Неждани / Ю.І. Калашник // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2009. – № 843, вип. 55. – С.74 – 78