Сучасні тенденції розвитку системи вищої освіти України (суспільно-географічний аспект)

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-20

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Україна унаслідувала у спадщину від Радянського Союзу досить розвинену та розгалужену мережу вищих навчальних закладів із кваліфікованим персоналом та потужною матеріально-технічною базою. Особливістю розвитку вищої освіти в Україні у радянські часи була орієнтація на задоволення потреб планової економіки, у зв’язку з чим переважна більшість випускників вищих навчальних закладів були спеціалістами у сфері інженерно-технологічних та технічних спеціальностей. Пріоритетний розвиток надавався технічним, технологічним, медичним, педагогічним та військовим вищим навчальним закладам

Опис

Регіон – 2013: стратегія оптимального розвитку: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 7–8 листопада 2013 р. / Гол. ред. колегії В.С. Бакіров. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013.

Ключові слова

освіта, система освіти, вищий навчальний заклад, вища освіта

Бібліографічний опис