Гриби заповідників та національних природних парків Лівобережної України

Анотація

Книга присвячена вивченню видової різноманітності мікобіоти природоохоронних об`єктів Лівобережної України. В результаті проведених досліджень встановлено, що гриби досліджених територій представлені 2183 видами. Наведено список видів грибів та асоційованих з ними організмів.

Опис

Ключові слова

гриби, fungi, заповідник, natural reserve, національний парк, national nature park, біорізноманіття, biodiversity

Бібліографічний опис

Гриби заповідників та національних природних парків Лівобережної України. Т. 1 / І.О. Дудка, В.П. Гелюта, Т.В. Андріанова, В.П. Гайова, Ю.Я. Тихоненко, М.П. Придюк, Ю.І. Голубцова, Т.І. Кривомаз, В.В. Джаган, Д.В. Леонтьєв, О.Ю. Акулов, О.В. Сивоконь. Національна Академія наук України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Арістей, 2009. – 306 с.