Віртуалізація політики: витоки, сутність і перспективи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У статті аналізується феномен віртуалізації політики, досліджуються історичні та філософські джерела цього явища. Здійснюється спроба визначення базисних характеристик процесу віртуалізації політики, як складової частини віртуалізації суспільства. Значну увагу приділено питанням фіктивності віртуальних подій та симуляції політичної боротьби. Phenomenon of politics' virtualization is analyzed in the article. Historical and philosophical sources of this phenomenon are researched. The attempt is made to define the basic characteristic of politics' virtualization process as an element of society's virtualization. Special attention is paid to the problems of virtual events' fictitious nature and simulation of political fight.

Опис

Ключові слова

віртуалізація політики, ілюзія політики, симуляція політики, віртуальна реальність, simulation of politics,, illusion of politics, virtualization of politics, virtual reality

Бібліографічний опис

Самброс А.С. Віртуалізація політики: витоки, сутність і перспективи /А.С. Самброс // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 984. – 2011. – С. 22-27