Історична пам’ять: індивідуальний вимір ставлення до минулого

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

«політика пам’яті», конструювання історичної реальності, контрмонумент, Гіліс

Бібліографічний опис

Халимон Марина. Історична пам’ять: індивідуальний вимір ставлення до минулого / Марина Халимон // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 63-ї міжнародної наукової конференції (м. Харків, 23 квітня 2010 р.). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – С. 347 – 348