Трансформації особистості, суспільства та ринку праці: виклики майбутнього та вплив на освіту : міжнародна науково-практична конференція (2023 ; Харків) : збірник тез доповідей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У збірнику представлені тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції на загальну тему «Трансформації особистості, суспільства та ринку праці: виклики майбутнього та вплив на освіту». Для освітян і науковців, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, представників бізнесу, держави, громадянського суспільства України, Молдови та країн ЄС. Матеріали подано в авторській редакції. Відповідальність за зміст і оформлення матеріалів несуть автори. Усі права захищено. Посилання на матеріали обов’язкові. The collection presents abstracts of the participants of the International Scientific and Practical Conference on the general topic «Transformations of personality, society and the labor market: future challenges and impact on education». For educators and scientists, postgraduates and students of higher education institutions, and representatives of business, government, and civil society of Ukraine, Moldova, and EU countries. Materials are submitted in the author’s edition. The authors are responsible for the content and design of the materials. All rights reserved. References to materials are required.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES, Research Subject Categories::TECHNOLOGY, цифровізація сучасного світу, модернізація економіки, бізнесу та фінансів, інтелектуально-інноваційний контекст, соціально-політичні аспекти трансформацій, глобалізований світ, трансформації особистості та суспільства, контекст історії, філософії, гуманітарних наук та культурології, трансформації особистості та суспільства, психологічні аспекти, вектори інновацій в освіті, національний та глобальний контекст

Бібліографічний опис

Трансформації особистості, суспільства та ринку праці: виклики майбутнього та вплив на освіту = Transformations of personality, society and the labor market: future challenges and impact on education : міжнародна науково-практична конференція (2023 ; Харків) : збірник тез доповідей. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 560 с.