Інформаційні кампанії : методичні рекомендації до семінарських занять [для студентів денної форми навчання спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньої програми «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації»]

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Видання містить структуру навчальної дисципліни «Інформаційні кампанії», мету та навчальні завдання до кожної теми курсу, план семінарських занять, питання для обговорення, проблемні питання, теми рефератів та методичні вказівки до вивчення тем дисципліни.

Опис

Рецензенти: Солових В. П. – професор кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор. Безрук О. О. – доцент кафедри туристичного бізнесу та країнознавства Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, кандидат політичних наук, доцент.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Методичні вказівки до семінарських занять, Методи контролю та критерії оцінювання знань з дисципліни «Інформаційні кампанії», Перелік питань до заліку з дисципліни «Інформаційні кампанії», «Інформаційні кампанії», Інформаційні кампанії : методичні рекомендації до семінарських занять

Бібліографічний опис

Інформаційні кампанії : методичні рекомендації до семінарських занять [для студентів денної форми навчання спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньої програми «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації»] / Уклад. Л. В. Новікова, Л. О. Чернишова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 68 с.