Роль Симеона Полоцького у виданні проповідей Лазаря Барановича

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті досліджується листування між чернігівським архієпископом Лазарем Барановичем та Симеоном Полоцьким з приводу видання збірника проповідей «Труби словес проповідних». Для аналізу ми використовуємо теорію мовленнєвих актів Д. Остіна. Відповідно, лист розглядається як висловлювання, а висловлювання - як мовленнєва дія. Відтак, у цій роботі ми намагалися відтворити послідовність локутивного, іллокутивного та перлокутивного актів. In this article the correspondence between the Chernigov archbishop Lazar Baranovych and Simeon Polots'kyy concerning the edition of the collection of sermons is investigated. At the analysis we use the theory of speech acts of J. Austin. Accordingly, the letter is considered as the statement, and the statement - as a speech act, which is recreated as a sequence of locutionary, illocutionary and perlocutionary acts.

Опис

Матушек Олена Юріївна, к. філол. н., доцент, докторант кафедри історії української літератури філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

мовленнєва дія, проповідь

Бібліографічний опис

Матушек О.Ю. Роль Симеона Полоцького у виданні проповідей Лазаря Барановича / О.Ю. Матушек // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 910. Сер.: Філологія. – Вип. 60, част. ІІ. – С. 54 – 58