Комунально-житлове господарство як складова соціальної інфраструктури (на прикладі сільської місцевості Донецької області)

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасних тенденцій функціонування та територіальних особливостей комунально-житлового господарства як однієї із складових соціальної інфраструктури сільської місцевості Донецької області. Дана загальна характеристика комунально-житлового господарства Донеччини. Проаналізовано показники забезпеченості населення житлом, водопровідною та каналізаційною мережею, газифікацією; показники соціального захисту населення, особливості споживчого ринку, а також структуру роздрібної торгівлі та ресторанного господарства сільської місцевості Донецької області. Визначено та проаналізовано сучасний стан комунально-житлового господарства сільської місцевості Донецької області.

Опис

Збірник наукових праць «Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: Геологія – Географія – Екологія». – Випуск № 1049. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013. – 250 с.

Ключові слова

комунально-житлове господарство, сільська місцевість, соціальна інфраструктура, забезпеченість житлом, газифікація, водопровідна та каналізаційна мережа, споживчий ринок

Бібліографічний опис