Правовий режим іноземців та осіб без громадянства в України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-04-27

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Кареба Марина Сергіївна – студент-спеціаліст юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Опис

Ключові слова

правовий режим, національний правовий режим, іноземці, особи без громадянства

Бібліографічний опис

Кареба М.С. Правовий режим іноземців та осіб без громадянства в України / Марина Сергіївна Кареба // Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези VIІ Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених. 27.04.2012. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012: http://dspace.univer.kharkov.ua «юридичний факультет»; http://www - jurfak.univer.kharkov.ua «наукове життя // конференції та інші наукові заходи. – С. 215–218