Адвентистская журналистика и кризис современной религиозной прессы

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті показано, що понад столітній успіх російськомовних журнальних видань Церкви християн-адвентистів сьомого дня 1905-2006 років у низці євразійських країн забезпечено такими рисами цих журналів: відсутністю соціально-політичної анґажованості, пацифістським характером, злободенною аналітикою, репортажними матеріалами, масовим характером і низькою ціною видань, віковими й іншими рівнями диференціації тематики. This article shows that century-long success of Seventh-day Adventists' Church press in Russian of 1905-2006 is promoted with such features: absence of sociopolitical engagement, pacifism, up-to-date analytics, actual reports, popular character and low prices of the issues, age and other kinds of differentiated materials.

Опис

Ключові слова

адвентистская журналистика, религиозная пресса, Церковь христиан-адвентистов седьмого дня

Бібліографічний опис

Опарин А.А., Балаклицкий М.А. Адвентистская журналистика и кризис современной религиозной прессы // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2006. – № 745. Сер.: Філологія. – Вип. 49. – С. 204 – 206