Глобальний світ крізь оптику постіндустріального (інформаційного) суспільства в концепції Даніела Белла

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Викладена концепція постіндустріального суспільства Д. Белла в аспектах її інформаційного змісту: збільшення обсягів інформації актуалізує проблему її обробки й аналізу, зростаюча спеціалізація знання приводить до інформаційного відчуження окремих частин суспільства, виникає меритократія - клас професіоналів, що володіють знаннями, а не майном, на роль головного соціального інституту висувається Університет. The article presents the conception of Daniel Bell postindustrial society in aspects of its informational content: rising of volume information actualizes the problem of its process and analyses, rising knowledge specialization brings to informational estrange of different social parts, meritocracy (class of professionals that posses knowledge, not a property) appears, the University puts in the forefront as a main social institute.

Опис

Михайлин Ігор Леонідович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

інформація, постіндустріальне суспільство

Бібліографічний опис

Михайлин І.Л. Глобальний світ крізь оптику постіндустріального (інформаційного) суспільства в концепції Даніела Белла / І.Л. Михайлин // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 874. Сер.: Соціальні комунікації. – Вип. І. – С.5 – 9