Інтеграційні процеси в сучасних міжнародних відносинах : методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньої програми «Міжнародні відносини та регіональні студії»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи розроблені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітня програма «Міжнародні відносини та регіональні студії») і розкривають питання, пов’язані з вивченням курсу «Інтеграційні процеси в сучасних міжнародних відносинах»: підготовка до семінарських занять, самостійної роботи студентів, проміжного та підсумкового контролю, а також рекомендовану літературу. Видання також містить тематичний план курсу, методи навчання та критерії оцінювання, схему нарахування балів, шкалу оцінювання.

Опис

Навчальне видання

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, методичні рекомендації, семінарські заняття, самостійна робота, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, інтеграційні процеси, сучасні міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії, інструктивно-методичні матеріали, індивідуальні додаткові завдання, методи навчання, методи контролю, Схема нарахування балів, Шкала оцінювання, зразок залікового завдання, міждержавних об’єднань, категорія інтеграції, передумови розвитку, етапи становлення інтеграційних процесів, глобалізація, регіони світу

Бібліографічний опис

Інтеграційні процеси в сучасних міжнародних відносинах : методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньої програми «Міжнародні відносини та регіональні студії») / уклад. Л. В. Кучечук. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. – 36 с.