Поліфонічні засади у структурі кінематографічного тексту як втілення діалогічності в соціокомунікаційному просторі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Проаналізовано засоби поліфонічної текстуальної організації документального фільму О. Фетисової «Вероніка та саксофон» як чинника елітарної діалогічної структури в масовокомунікаційному просторі. Some features of the polyphonic textual organization of the documentary by O. Fetysova «Veronica and a saxophone» as a factor of the elitist dialogic structure in the masscommunicative space is analysed.

Опис

Драчова Олександра Павлівна — викладач кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

документальне кіно, кінематографічна текстологія, поліфонія, масовокомунікаційний простір, documentary, cinematic textology, polyphony, mass-communicative space

Бібліографічний опис

Драчова О.П. Поліфонічні засади у структурі кінематографічного тексту як втілення діалогічності в соціокомунікаційному просторі / О.П. Драчова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1027. Сер.: Соціальні комунікації. – Вип. 4. – С. 37–44.