Системна цілісність рівнів політичного знання та рівнів аналізу політичних проблем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

На прикладі дослідження специфічних особливостей політичного аналізу як політико- управлінської наукової дисципліни, здійснена спроба обґрунтування її ціннісної основи, яка ще не знайшла свого адекватного відображення в сучасному політологічному дискурсі. Доводиться, що ціннісно-світоглядне ядро сучасної політичної науки є таким же фундаментальним її параметром, необхідним для побудови теорії, як і емпіричне знання, а тому є всі підстави для перегляду традиційної концепції дворівневої структури політологічного знання, що фіксує тільки його емпіричний і теоретичний рівні.

Опис

Ключові слова

емпіричний, теоретичний і метатеоретичний рівні політичного знання, эмпирический, теоретический и метатеоретический уровни политического знания, empirical, theoretical and metatheoretical levels of political knowledge

Бібліографічний опис

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна „Питання політології”. – 2012. – № 1013.– С.11-20.