Міжнародні відносини та світова політика : методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни (для студентів напряму підготовки 6.030203 «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форм навчання)

Анотація

Видання містить рекомендації щодо підготовки, оформлення і захисту курсової роботи. Особливу увагу приділено рекомендаціям щодо вибору теми дослідження та організації виконання й підготовки до захисту курсової роботи. Призначено для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030203 - «Міжнародні економічні відносини».

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Міжнародні відносини та світова політика : методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни (для студентів напряму підготовки 6.030203 «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форм навчання) / укл. : Л. І. Григорова-Беренда,О. В. Журавльов, М. В. Шуба. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 32 с.