Особливості становлення концепції субсидіарності в процесі європейської інтеграції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Досліджується розвиток європейської концепції субсидіарності на основі критичного осмислення результатів попередніх досліджень, робочих документів та законодавчих актів ЄС. Запропонована чотирирівнева періодизація цього процесу відтворює різнополюсні зміни в інтерпретаціях принципу субсидіарності на різних етапах європейської інтеграції та динаміку утвердження культури субсидіарних відносин в Європі.

Опис

Ключові слова

принцип субсидіарності, негативна/позитивна концепції, Європейський Союз

Бібліографічний опис

Панченко Т.В. Особливості становлення концепції субсидіарності в процесі європейської інтеграції / Т.В. Панченко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. – Х. : Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 912: сер. «Питання політології», вип. 17. – С. 34 – 41