Хлисти в Харківській губернії в ХІХ ст.: проблеми викриття та протидії поширенню секти з боку держави та офіційної церкви (на прикладі слободи Попівка Старобільського повіту)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена висвітленню проблеми викриття та розслідування сектантських організацій в Харківській губернії в ХІХ ст. на прикладі секти хлистів. Зроблено висновок про складність даного процесу через закритість та замкнутість членів секти, ізольованість їх від громадського життя, відсутність згуртованості у представників світської та духовної влади в розслідуванні таких справ. Труднощі у викритті релігійних сектантів призводили до неможливості встановити ступень провини підозрюваних та відповідно покарати їх, поширювало образливі чутки та плітки про підозрюваних. В статье рассмотрены проблемы разоблачения и расследования сектантских организаций в Харьковской губернии в XIX в. на примере секты хлыстов. Сделан вывод о сложности данного процесса из-за закрытости и замкнутости членов секты, изолированности их от общественной жизни, отсутствия сплоченности у представителей светской и духовной власти в расследовании таких дел. Трудности в выявлении религиозных сектантов приводили к невозможности установить степень вины подозреваемых и соответствующую меру наказания, распространению оскорбительных слухов и сплетен о подозреваемых. The article deals with the problem of exposure and investigation of secret religious persuasions in Kharkiv province in the 19th century (on the Khlysts sect example). The author draws the conclusion about the complexity of this process due to the closedness and seclusion of the sect members, their exclusion from public life, the lack of cohesion among the representatives of the secular and spiritual authorities in the investigation of such cases. Difficulties in identifying the religious sects led to the failure to identify the true guilt of the suspected and the relevant punishment, the dissemination of offensive rumors and gossip about the suspects.

Опис

Ключові слова

секта, хлисти, скопці, прозелітизм, оскоплення, хлысты, скопцы, прозелитизм, оскопление, sect, the Khlysts, the skoptsy, proselitism, castration

Бібліографічний опис

Арзуманова Т. В. Хлисти в Харківській губернії в ХІХ ст.: проблеми викриття та протидії поширенню секти з боку держави та офіційної церкви (на прикладі слободи Попівка Старобільського повіту) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2016. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 22. - С. 32-38.