Досвід туристично-маркетингового картографування в Україні і світі

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В статье рассмотрены туристично-маркетинговые карты, изложен мировой опыт в разработке и создании подобных карт, проблематика данной темы

Опис

Ключові слова

маркетинг, картографування, туристично-маркетингові карти

Бібліографічний опис

ГРИЗОДУБ Е.Ю., ДОСВІД ТУРИСТИЧНО-МАРКЕТИНГОВОГО КАРТОГРАФУВАННЯ В УКРАЇНІ І СВІТІ // «Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи: Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського (6-8 квітня 2011 р.). - 2011.