Мас-медіа в культурних війнах українських протестантів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Українські протестанти ведуть культурну війну з окультним і аморальним контентом у мас-медіа в приватній, публічній та суспільно-політичній сферах. Методами цієї війни є індивідуальна відмова од споживання неприйнятної інформації, контроль над інформаційним горизонтом церковної громади та участь у роботі громадських і політичних організацій. Украинские протестанты ведут культурную войну с оккультным и аморальным контентом в масс-медиа в частной, публичной и общественно-политической сферах. Методами этой войны являются индивидуальный отказ от потребления неприемлемой информации, контроль над информационным горизонтом церковной общины и участие в работе общественных и политических организаций. Ukrainian Protestants are at culture war with the occult and immoral content in the mass media in the private, public and social and political spheres. The methods of this war are the personal rejection of an unacceptable information, control over the information horizon of a congregation and participation in social and political organizations.

Опис

Балаклицький Максим Анатолійович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, докторант Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Ключові слова

ЗМІ, контент, культурна війна, протестанти

Бібліографічний опис

Балаклицький М.А. Мас-медіа в культурних війнах українських протестантів / М.А. Балаклицький // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Соціальні комунікації. – 2010. – № 903, вип. 2. – С. 5 - 7