Дипломна робота : методичні рекомендації до виконання для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини»; другий (магістерський) рівень вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-03-22

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Видання містить загальні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини»; другий (магістерський) рівень вищої освіти, а саме: вимоги та пояснення щодо структури дипломної роботи магістра, змісту окремих її розділів, оформлення роботи в цілому, її складових та елементів, порядку рецензування роботи, допуску до захисту та захисту випускних кваліфікаційних робіт.

Опис

Видання містить загальні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини»; другий (магістерський) рівень вищої освіти, а саме: вимоги та пояснення щодо структури дипломної роботи магістра, змісту окремих її розділів, оформлення роботи в цілому, її складових та елементів, порядку рецензування роботи, допуску до захисту та захисту випускних кваліфікаційних робіт.

Ключові слова

Дипломна робота магістра, Мета дипломної роботи, Керівник дипломної роботи, Зміст дипломної робити, Структура дипломної роботи, Оформлення дипломної роботи, Відгук керівника магістерської роботи, Рецензія на дипломну роботу, Анотація, Об’єкт дослідження, Предмет дослідження, Методи дослідження, Апробація, Основна частина дипломної роботи, Висновки, Список використаних джерел, Додатки до дипломної роботи, Попередній захист, Оформлення тексту, Посилання на джерела, Порядок допуску до захисту, Захист дипломних робіт, Виявлення академічного плагіату, Оцінювання результатів захисту, Тематика дипломних робіт магістра, Приклад оформлення, Завдання до дипломної роботи, Міжнародні економічні відносини, Зразок оформлення

Бібліографічний опис