Реальна можливість укласти Фразеологічний словник Центральної Слобожанщини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У статті на фразеологічному матеріалі (у широкому сенсі поняття) 5 типових говірок Центральної Слобожанщини (Харківщини) подемонстровано багатство й оригінальність фраземіки мовленнєвої території, подано попередній (спрощений) уривок можливого словника, намічено перспективи його створення із залученням ширшого фактажу.

Опис

Сагаровський Анатолій Ананійович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

діалектна територія, діалектна фраземіка, діалектний фразеологізм, діалектний фразеологічний словник, Центральна Слобожанщина (Харківщина)

Бібліографічний опис

Сагаровський А.А. Реальна можливість укласти Фразеологічний словник Центральної Слобожанщини / Сагаровський Анатолій Ананійович // Незгасимий СЛОВОСВІТ: Збірник наукових праць на пошану професора Володимира Семеновича Калашника / Уклали Микола Філон, Тетяна Ларіна. – Х. : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2011. – С. 243-248