Меморіальні назви на мапі Харкова

Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті визначено специфіку харківських міських топонімів меморіального характеру. Показано специфіку харківської топонімії як культурно-історичного явища. Харківські топоніми пояснено фактами української мови, а не тільки культурно-історичними подіями. Продемонстровано способи словотвору харківських топонімів. В статье определена специфика харьковских городских топонимов мемориального характера. Показана специфика харьковской топонимии как культурно-исторического явления. Происхождение харьковских топонимов объясняется фактами украинского языка, а не только культурно-историческими событиями. Продемонстрированы способы словообразования харьковских топонимов. The article outlines the specificity of the Kharkiv urban memorial toponyms focusing on their peculiarities as a cultural and historical phenomenon. The origins of place names in Kharkiv are explained by means of Ukrainian linguistics facts, not just through the cultural and historical events. The author shows how Kharkiv linguistic toponyms have been created.

Опис

Ключові слова

Харків, містяни, урбанонім, назва, вулиця, Харьков, горожане, урбаноним, название, улица, Kharkiv, citizens, urbanonim, name, street

Бібліографічний опис

Удовенко Л. О. Меморіальні назви на мапі Харкова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2016. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 22. - С. 68-74.