Ціннісні засади політичного аналізу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Розглядається вплив ціннісно-світоглядних і антропологічних факторів на експертно-аналітичний процес підготовки, прийняття та реалізації публічних політичних рішень і програм. Робляться висновки про необхідність переборювання стандартної концепції структури політологічного знання, а також розуміння ролі балансу цінностей в професійній діяльності політичного аналітика і політичного експерта як основних суб’єктів прикладного політичного аналізу.

Опис

Ключові слова

прикладний політичний аналіз, ціннісно-світоглядні фактори, антропологічні фактори, політичний аналітик, політичний експерт, публічне політичне рішення

Бібліографічний опис

Рубанов В.В. Ціннісні засади політичного аналізу / В.В. Рубанов // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. – Х. : Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 885: сер. «Питання політології», вип. 16. – С. 6 – 11