Механізми когнитивного оброблення публіцистичного тексту (на матеріалі україномовних коротких журнальних статей)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглянуто процес когнітивного оброблення публіцистичного тексту. У ході дослідження описано механізми зазначеного процесу, установлено загальну схему когнітивного оброблення тексту. Розглянуто конкретні випадки активізації компонентів концептуальної системи реципієнта - різних структур знань (фреймів, сценаріїв). The paper in question presents the analysis of the cognitive processing of publicistic text. In the course of this study the ways of the cognitive processing of text are determined; the scheme of this procedure is defined. The role of different components of the recipient conceptual system (i.e. frames, scripts) in the text processing is considered.

Опис

Крапива Юлія Василівна, к. філол. н., доцент кафедри загального та прикладного мовознавства філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

когнітивне оброблення тексту, концептуальна система, фрейм, сценарій, публіцистичний текст

Бібліографічний опис

Крапива Ю.В. Механізми когнитивного оброблення публіцистичного тексту (на матеріалі україномовних коротких журнальних статей) / Ю.В. Крапива // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 910. Сер.: Філологія. – Вип. 60, част. І. – С. 511 – 515