Монологический дискурс в литературно-публицистическом тексте

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглядається монологічний дискурс на матеріалі літературно-публіцистичної статті; аналізується феномен монологізму, що конституює мову влади як вираження енкратичної мови; виявляються принципи організації монологічного дискурсу, мовні засоби їх реалізації. The paper approaches the monologic discourse in general with the literary publicism article as an example, analyzes the phenomenon of monologism constituting the language of power as an encratic language implementation. The organizational principles of the monological discourse and the linguistic means of their implementation are brought to light.

Опис

Ключові слова

монологизм, монологический дискурс, Скатов

Бібліографічний опис

Фильчук Т.Ф. Монологический дискурс в литературно-публицистическом тексте / Т.Ф. Фильчук // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2006. – № 727. Сер.: Філологія. – Вип. 47. – С. 85 – 88