Лекції з курсу фізики «Механіка та молекулярна фізика» для студентів природничих факультетів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Посібник написано на основі лекцій з механіки та молекулярної фізики, які автори читали упродовж багатьох років у Харківському університеті. Його зміст відповідає програмі з фізики для студентів факультету комп’ютерних наук. Значну увагу приділено математичним аспектам розв’язання задач класичної механіки: вибору моделі, що заміняє реальний фізичний об’єкт, та зручної системи координат, процедурам здобуття та розв’язання відповідних диференціальних рівнянь тощо. До кожного підрозділу додано питання для самоконтролю, кожну главу забезпечено задачами для проведення модульних контрольних робіт.

Опис

Ключові слова

кінематика матеріальної точки, динаміка матеріальної точки, силове поле, молекулярно-кінетична теорія ідеального газу, термодинаміка ідеального газу, термодинаміка реальних газів, фізична кінетика, статистична фізика

Бібліографічний опис

Гірка В.О. Лекції з курсу фізики «Механіка та молекулярна фізика» для студентів природничих факультетів. Навчальний посібник / В.О. Гірка, І.О. Гірка. - Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. - 367 с.