Деякі специфічні явища, спостережені у складі повір’їв, виражених реченням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Повір’я – це одна з найдавніших форм духовного освоєння світу, яка цілком заслуговує серйозного ставлення і відповідного дослідження з боку вчених різних гуманітарних напрямків – етнографів, культурологів, міфологів, фольклористів і лінгвістів зокрема. У статті розглядаються повір’я, виражені реченням. Основна увага приділяється деяким специфічним явищам, що в них зустрічаються. Це, зокрема, явище заміни негативної мотивації позитивною, антонімія прогнозованих наслідків, подвійна мотивація, явище полімотивованості. Belief is one of the oldest forms of spiritual word perception, which truly deserves a serious treatment and corresponding scientific study of different humanitarian fields, such as: ethnography, culturology, mythology, folklore and linguistics. The present paper deals with beliefs expressed in sentence. The main attention is drown to some specific phenomena that can be found in these beliefs. Foe instance, it can be substitution of the negative motivation to positive one, autonomy of predictable circumstances, double motivation and phenomena of polimotivation.

Опис

Сердега Руслан Леонідович, канд. філол. наук, доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

повір’я, подвійна мотивація, явище полімотивованості, антонімія прогнозованих наслідків, явище заміни негативної мотивації позитивною, belief, double motivation, phenomena of polimotivation, autonomy of predictable circumstances, phenomena substitution of the negative motivation to positive one

Бібліографічний опис

Сердега Р.Л. Деякі специфічні явища, спостережені у складі повір’їв, виражених реченням / Сердега Р.Л. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1021. Сер.: Філологія. – Вип. 66. – С. 90–93.