«Красный цветок» В.М. Гаршина: поэтика рубежа

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У статті поетика новели В.М. Гаршина "Красный цветок" розглядається як "перехідна" від реалізму 1880-х років до модернізму "срібного віку" російської літератури. Poetics of V. M. Garshin's short story "Krasny tsvetok" (1883; "The Red Flower") is regarded as a "transitive" from Russian realism of the 1880-ies to modernism of "the silver age".

Опис

Ключові слова

«Красный цветок», Гаршин, поэтика, реализм, модернизм

Бібліографічний опис

Московкина И.И. «Красный цветок» В.М. Гаршина: поэтика рубежа / И.И. Московкина // Фiлологiя : Збiрник наукових праць / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна - Х. : Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна, 2006. - № 1. – С. 111 - 125