Рецепція літературної творчості Г. Хоткевича дослідниками XX століття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В статье рассматриваются оценки литературного творчества Г. Хоткевича исследователями XX века. Анализ проводится с учетом общественно-культурной ситуации в Украине. The appraisals given by researchers of XX century to G.Hotkevych's literary works are considered in the article. The social and cultural situation in Ukraine is taken into consideration.

Опис

Ключові слова

Хоткевич, модерніст, модернізм

Бібліографічний опис

Лаврик О.В. Рецепція літературної творчості Г. Хоткевича дослідниками XX століття / О.В. Лаврик // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2005. – № 707. Сер.: Філологія. – Вип. 46. – С. 163 – 167