«Радянські українці» чи локальний варіант «радянського народу»: засоби маркування громадян УРСР в офіційному та неофіційному гумористичних дискурсах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Стаття присвячена аналізу засобам маркування жителів УРСР в журналі «Перець». На основі цього аналізу дається характеристика відмінності ідентичності радянських громадян, створеної за допомогою цих маркерів, від просто радянської ідентичності. Дається характеристика ступеню впливу створеної ідентичності в офіційному дискурсі на етнічне самоусвідомлення громадян Радянської України. Статья посвящена анализу средствам маркировки жителей УССР в журнале «Перец». На основе этого анализа дается характеристика различия идентичности советских граждан, созданной с помощью этих маркеров, от просто советской идентичности. Дается характеристика степени влияния созданной идентичности в официальном дискурсе на этническое самосознание граждан Советской Украины. The means of marking of the inhabitants of the USSR in the journal “Pepper” are analyzed. Based on this analysis the difference in the identity of Soviet citizens, created with the help of these markers, from a Soviet identity is described. The degree of influence identity created in the official discourse on ethnic self-awareness of the inhabitants of the Soviet Ukraine is described.

Опис

Єремєєва Катерина Андріївна – студентка Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, етнічні маркери, контент-аналіз, радянська ідентичність, тексти журналу «Перець», образ українців, ethnic markers, content-analyse, Soviet identity, texts of the journal “Pepper”, image of Ukrainian

Бібліографічний опис

Єремєєва Катерина. «Радянські українці» чи локальний варіант «радянського народу»: засоби маркування громадян УРСР в офіційному та неофіційному гумористичному дискурсі / Катерина Єремєєва // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Х., 2013. – Вип. 16. – С. 158-167.