Особливості розвитку малого підприємництва у Чугуївському районі Харківської області

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-21

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Економічний і соціальний розвиток регіонів України, а також рівень та якість життя громадян, перш за все, залежать від рівня розвитку економіки в цілому, зокрема, від розвитку підприємницької діяльності, насамперед, малого та середнього бізнесу. Відомо, що функціонування підприємств малого бізнесу впливає на розвиток будь якого регіону, оскільки сприяє підвищенню рівня зайнятості та скороченню безробіття, зростанню податкових надходжень до бюджету, підвищенню конкурентоспроможності ринку та забезпеченню його більшим асортиментом продукції. Саме тому розвиток підприємницької діяльності в регіонах – один з пріоритетних напрямків економічної політики будь-якої держави, у тому числі і України. А дослідження розвитку малого підприємництва є актуальною науковою проблемою, особливо на регіональному та локальному рівнях.

Опис

Регіон - 2014: суспільно-географічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 3 – 4 квітня 2014 р. / Гол. ред. колегії Л.М. Нємець. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014

Ключові слова

підприємство, мале підприємництво

Бібліографічний опис