Комунікативні стратегії сучасного українського документального кіно (на матеріалі фільму І. Стрембіцького «Подорожні»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

На прикладі фільму І. Стрембіцького «Подорожні» розглянуто стратегії репрезентації дійсності документального кіно, та їх віддзеркалення в комунікативному просторі України. Особлива увага приділяється семантиці невербального тексту, розгляду його окремих структурних елементів. Виділяється основний стратегічний прийом автора та його модифікація у кожній семантичній одиниці. On an example of film by I. Strembitsky «Wayfarers» strategy of presentation of the reality of documentary films and their reflection in communicative space of Ukraine are considered. The especial attention is given semantics of the nonverbal text, its consideration separate structural elements. The basic strategic reception of the author and its updating in each semantic unit is allocated.

Опис

Драчова Олександра Павлівна – викладач кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

комунікативні стратегії, документальне кіно, постмодернізм, крос-культурний діалог

Бібліографічний опис

Драчова О.П. Комунікативні стратегії сучасного українського документального кіно (на матеріалі фільму І. Стрембіцького «Подорожні») / О.П. Драчова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 874. Сер.: Соціальні комунікації. – Вип. І. – С. 23 – 27