Територіальний поділ Слобідщини середини 60х–70х рр. XVIII ст.: до постановки проблеми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

Слобідсько-Українська губернія, Катерина ІІ, Губернаторська інструкція 1763 р., стан

Бібліографічний опис

Петров Сергій. Територіальний поділ Слобідщини середини 60х–70х рр. XVIII ст.: до постановки проблеми / Сергій Петров // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 63-ї міжнародної наукової конференції (м. Харків, 23 квітня 2010 р.). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – С. 269 – 270