Повествовательная стратегия игры в повести И.Бунина «Дело корнета Елагина»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Стаття присвячена аналізу оповідальної стратегії в повісті І.Буніна «Справа корнета Єлагіна» в аспекті репрезентації типу авторства. The article deals with the analysis of the narrative strategy in I. Bunin's story «The Case of Cornet Yelagin» in terms of representing the authorship type.

Опис

Ключові слова

Бунин, «Дело корнета Елагина», повествовательная стратегия

Бібліографічний опис

Евстафьева Н.П. Повествовательная стратегия игры в повести И.Бунина «Дело корнета Елагина» / Н.П. Евстафьева // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2007. – № 787. Сер.: Філологія. – Вип. 52. – С. 329 – 331