Прийоми мовної гри в номінації товарів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Стаття присвячена дослідженню мовної гри в найменуваннях товарів. Висвітлено основні підходи до визначення поняття «мовна гра» в сучасному мовознавстві, проаналізовано низку назв, що містять елементи мовної гри. Відзначено, що мовна гра виявляється в мовленні і є фактом мови, елементи мовної гри можна спостерігати на різних мовних рівнях (фонетичному, графічному, морфологічному, морфемному й словотвірному, лексичному). Статья посвящена исследованию языковой игры как приёма номинации товаров. Обозначены современные трактовки понятия «языковая игра» в современном языкознании, проанализированы названия, содержащие элементы языковой игры. Указано, что языковая игра провляется в речи и является фактом языка, элементы языковой игры можно определить на разных уровнях языковой системы (фонетическом, графическом, морфологическом, морфемном и словообразовательном, лексическом). This paper is devoted to the investigation of the language games at trademarks’ nomination. The modern interpretation of language games is named, names of products are analized. The languages games there in speech and are the language fact. The elements of the language game can be identified at different levels of the language system (phonetic, graphic, morphological, morphemic and wordformative, lexical).

Опис

Ключові слова

мовна гра, онім, назви товарів, номінація, мовна норма, языковая игра, оним, названия товаров, номинация, языковая норма, language games, onym, trademarks, nomination, linguistic norm

Бібліографічний опис

Курушина М.А. Прийоми мовної гри в номінації товарів // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2013. – № 1055. – Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». – Вип. 16. – С. 94-98.