Розвиток культури здоров’я студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У дисертації визначено сутність та структурні компоненти культури здоров’я студентів; наголошено на ролі та функціях освітнього середовища вищого навчального закладу в розвитку культури здоров’я студентів; уточнено критерії, показники та рівні сформованості зазначеної якості; теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови розвитку культури здоров’я студентів, які передбачають здоров’язбережувальне спрямування професійної підготовки студентів; формування системи здоров’язбережувальних знань; оволодіння студентами здоров’язбережувальними технологіями та вміннями розробляти індивідуальну оздоровчу систему; впровадження комплексної програми розвитку культури здоров’я студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу.

Опис

Ключові слова

культура здоров’я, студенти, вищий навчальний заклад, освітнє середовище, розвиток, педагогічні умови, высшее учебное заведение, культура здоровья, образовательная среда, педагогические условия, развитие, студенты, development, educational environment, health culture, institution of higher education, pedagogical conditions, students

Бібліографічний опис

Авдєєнко І. М. Розвиток культури здоров’я студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. - Харків, 2016. - 22 c.