Просторово-часові особливості розвитку готельного бізнесу в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В. Н. Каразина

Анотація

Опис

Ключові слова

Україна, готельний бізнес

Бібліографічний опис

Сідоров В.І. Просторово-часові особливості розвитку готельного бізнесу в Україні / В.І. Сідоров, О.Є. Юрченко, С.О. Юрченко // Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: міжнародний та національний досвід: колективна монографія. - X.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. - C. 358-389.