Метаметафора: уточнення терміну та підходи до аналізу (на матеріалі україномовних та німецькомовних байок і притч)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

На прикладах україномовних та німецькомовних байок і притч пояснюється її структура, функціонування та роль у створенні зв’язності тексту та його образно-символічного рівня. The article clarifies the notion of a metametaphor that is controversial in contemporary philology. The structure, functioning and role of a metametaphor in the creation of the text coherence and its image and symbolic superstructure are explained on the examples of Ukrainian and German fables and parables.

Опис

Піхтовнікова Лідія Сергіївна, д. філол. н., професор кафедри німецької філології та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

метаметафора, ієрархічний, код іносказання, самоорганізація, синергійний, байка, притча, приклад, metametaphor, hierarchical, circumlocution code, self-organisation, synergetic, fable, parable, example

Бібліографічний опис

Піхтовнікова Л.С. Метаметафора: уточнення терміну та підходи до аналізу (на матеріалі україномовних та німецькомовних байок і притч) / Л.С. Піхтовнікова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 994. Сер.: Філологія. – Вип. 64. – С.15–19