Теплова безпека сухого зберігання відпрацьованих тепловиділяючих збірок реактора ВВЕР-1000

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Шляхом комп’ютерного моделювання досліджено тепловий стан вентильованих контейнерів зберігання відпрацьованого ядерного палива при розміщенні в них збірок з різною інтенсивністю тепловиділення. Задача розглянута в квазістаціонарній тривимірній спряженій постановці з урахуванням дії механізмів природної конвекції та променевого теплообміну. Проведено обчислення різних варіантів заповнення корзин збірками. Визначена зміна їхніх температур протягом зберігання. Показана теплова безпека технології сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива. The thermal conditions inside the ventilated cask filled with spent nuclear fuel were investigated by computer simulation method in the case of different activity of the fuel assemblies. The problem is considered within the framework of quasy-stationary three-dimension entailing approach including the convective and radiative heat exchange. The calculations were completed for the different alternative of cask loading with the spent fuel assemblies. The assemblies temperature variation during their storage has been determined. The thermal safety has been proved of the technology of dry storage of the spent nuclear fuel.

Опис

Ключові слова

thermal safety, spent nuclear fuel, dry storage, dry depositary, ventilated cask, теплова безпека, відпрацьоване паливо, сухе зберігання, сухе сховище, вентильований контейнер

Бібліографічний опис

Теплова безпека сухого зберігання відпрацьованих тепловиділяючих збірок реактора ВВЕР-1000 / С.В. Альохіна, В.М. Голощапов, А.О. Костіков, С.А. Письменецький, В.Г. Рудичев // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – №845. Сер.: Фізична. «Ядра, частинки, поля». – Вип. 1(41). – С. 25 - 30