Любительская видеоагитка в кибердействительности

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В статье тематизируется специфическое образование кибердействительности – «любительская видеоагитка». Осуществляется анализ явления и дана общая его характеристика, определяется его место в кибердействительности сети Интернет. Предпринимается попытка рассмотрения данного феномена в контексте философских концепций Поля Рикера, Пьера Бурдьё, Никласа Лумана и Джанни Ваттимо. У статті тематизується специфічне утворення кібердійсності – «аматорська відеоагітка». Здійснюється аналіз явища і надано його загальну характеристику, визначається його місце у кібердійсності мережі Інтернет. Робиться спроба розгляду даного феномену у контексті філософських концепцій Поля Рікера, П’єра Бурд’є, Нікласа Лумана і Джанні Ваттімо. In the article the specific formation of the cyberreality – an amateur videoagitprop is thematized. An analysis of the phenomenon is being carried out and its general specification is given, its place in the cyberreality of the Internet is determined. An attempt to accomplish the analysis of this phenomenon from the point of view of philosophical concepts of Paul Ricoeur, Pierre Boutdieu, Niklas Luhmann and Gianni Vattimo.

Опис

До десятиріччя філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

cyberreality, amateur videoagitprop, information, dialog, communication, кибердействительность, любительская видеоагитка, информация, диалог, коммуникация

Бібліографічний опис

Сухоруков И.Е. Любительская видеоагитка в кибердействительности / И.Е. Сухоруков // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 984. Сер. Філософія. Філософські перипетії. – Вип. 44. – С. 147–150.