Особливості сучасного розвитку суспільної географії (з досвіду роботи кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна)

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ

Анотація

Опис

На теренах України суспільна географія почала активно розвиватися за роки не-залежності (після 1991 року) на фундаменті класичної радянської соціально-економічної географії. Проте, гострі питання нового стану соціально-економічного розвитку держави поставили невідкладні питання дослідження в рамках суспільної географії реалій сьогодення: формування ринкових засад економіки, трансформації банківсько-фінансової системи, розвиток сфери послуг відповідно до соціальних по-треб населення, виникнення та розвиток соціальних негараздів, зниження рівня та якості життя населення, формування інноваційно-інвестиційного потенціалу, розви-тку прикордонних соціогеосистем, розробки наукових засад соціально-географічного районування тощо.

Ключові слова

суспільна географія, економічна географія

Бібліографічний опис

Регіон – 2011: стратегія оптимального розвитку: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 10-11 листопада 2011 р. / Гол. ред. колегії В.С. Бакіров. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011.

URI