Розвиток «економіки ексклюзивності» як пріоритетний напрямок забезпечення конкурентоспроможності туристичної сфери України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Альтерпрес

Анотація

Розкрито сутність «економіки ексклюзивності» як чинника формування конкурентоспроможності туристичної галузі. Основну увагу зосереджено на висвітленні технологій формування унікальних туристичних місць і пам’яток, особливостях конструювання на цій основі відповідних вражень.

Опис

The essence «Economy of exclusivity» as factor of formation of competitiveness of tourist branch is opened. The basic attention is concentrated to finding-out of technologies of formation of unique tourist places and sights, features of designing on this basis of corresponding impressions.

Ключові слова

економіка ексклюзивності, конкурентоспроможність, технології формування туристичних місць, economics of exclusivity, competitiveness, technologies of formation of tourist places

Бібліографічний опис

Парфіненко А. Ю. Розвиток «економіки ексклюзивності» як пріоритетний напрямок забезпечення конкурентоспроможності туристичної сфери України / А. Ю. Парфіненко // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2011. – Вип.14. – С. 8-13.