Про давнє місто Тавриди – Херсонес

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Всеукраїнська наукова конференція «Історичні регіони України: минуле та сучасність». 28–29 листопада 2013 р. – Харків, 2013. – 216 с. http://keui.wordpress.com/2013/12/19/conf-18/

Ключові слова

Херсонес, Херсон, Північне Причорномор'я, античність, середні віки, Візантія

Бібліографічний опис

Дудченко Д. Про давнє місто Тавриди – Херсонес // Всеукраїнська наукова конференція «Історичні регіони України: минуле та сучасність». 28–29 листопада 2013 р. – Харків, 2013. – С. 55-58.