Аркуші опорних сигналів у вивченні материків як природних комплексів

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Рассматриваются некоторые аспекты методики преподавания географии с использованием листов опорных сигналов (ЛОС), перечисляются этапы урока, который проводится по этой технологии. Отмечены преимущества ЛОС как средства обучения

Опис

Ключові слова

методика навчання географії, опорний конспект, аркуш опорних сигналів

Бібліографічний опис

БОГОМОЛОВА О.В., АРКУШІ ОПОРНИХ СИГНАЛІВ У ВИВЧЕННІ МАТЕРИКІВ ЯК ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ // «Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи: Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського (6-8 квітня 2011 р.) . - 2011.